به حول و قوه الهی تمامی برداشت نامه(کارنامه) اولین دوره آموزشی بنیان مرصوص سپهر، به ایمیل تمام کسانی که در اردو و دوره مجازی شرکت کرده بودند ارسال شد.

تذکرات

1- کسانی که با ایمیل دوستانشان برای ما میل زده بودند برداشت نامه به همان ایمیل ارسال شده است.

2- برای کسانی که در هیچ کدام از فعالیت های مجازی شرکت نکرده بودند ایمیل ارسال نشده است.

3- گرفتن برداشت نامه به معنی فارغ التحصیلی از اولین دوره آموزشی بنیان مرصوص است. و آنها موفق به اخذ اولین درجه «معین سوم» از 9 درجه دوره آموزشی شده اند.

4- گواهی نامه رسمی برای اتمام اولین دوره آموزشی پس از ثبت اعتراضات و بررسی آنها در اولین فرصت، تقدیم دوستان خواهد شد.

5- مهلت ثبت اعتراضات تا 23 دی ماه 1391 است.

6- اعترضات خود را فقط از طریق ارسال نظر به همین وب (وب بنیان مرصوص ) انجام دهید. ( همراه آدرس ایمیل. کسانی که آدرس ایمیل خود را ثبت نکنند به اعتراض آنها رسیدگی نخواهد شد)

کد مرصوصینی که برای آنها برداشت نامه ارسال شده است.


مرصوص 102

مرصوص 103

مرصوص 104

مرصوص 105

مرصوص 106

مرصوص 107

مرصوص 108

مرصوص 109

مرصوص 110

مرصوص 111

مرصوص 112

مرصوص 113

مرصوص 114

مرصوص 115

مرصوص 116

مرصوص 117

مرصوص 118

مرصوص 119

مرصوص 120

مرصوص 121

مرصوص 122

مرصوص 123

مرصوص 124

مرصوص 125

مرصوص 127

مرصوص 128

مرصوص 129

مرصوص 130

مرصوص 131

مرصوص 132

مرصوص 133

مرصوص 134

مرصوص 135

مرصوص 136

مرصوص 137

 

توجه

در این دوره  دو رتبه داشتیم

1- رتبه بسیار خوب

2- رتبه خوب

امتیازات بالای 80 رتبه بسیار خوب گرفتند و امتیازات زیر 80 تا 50 رتبه خوب گرفتند.

و برای امتیازات زیر 50 اصلا برداشت نامه صادر نگردید

خداقوت دوستان 

در ضمن شیرینی پایان خدمت یادتون نره!!!!

یا علی